Blockchain

Bitcoin

De Bitcoin (afkorting BTC) is de eerste en in vele opzichten grootste cryptovaluta. Het betreft de eerste gedecentraliseerd, digitale, munteenheid. Het werkt dus zonder centrale bank of beheerder en maakt gebruik van een peer-to-peer netwerk, maw transacties gebeuren tussen gebruikers onderling, zonder tussenpersoon.

Het hele idee van de bitcoin is het buiten spel zetten van de centrale banken en overheden, die de markt kunnen beinvloeden door naar believen geld in een economie te pompen.

De koers van de bitcoin is zeer gevoelig voor schommelingen en dus zeer interessant voor speculatie. De huidige koers (op CoinDesk) zie je hiernaast.

Blockchain

De onderliggende technologie is Blockchain. De blockchain is een openbaar logboek van alle Bitcoin transacties (een paar duizend per blok). De blockchain wordt verspreid (gedecentraliceerd) over knooppunten van een peer-to-peer-netwerk (consensusnetwerk) waar in principe iedereen aan deel kan nemen (open), om hem bij te houden, en maakt gebruik van cryptohashing voor de beveiliging, opdat bitcoins alleen kunnen worden uitgegeven door de eigenaar, en nooit meer dan één keer kunnen worden uitgegeven.

Als aan de keten van blokken een nieuw blok wordt toegevoegd, dan is dit nieuwe blok gebaseerd op het vorige blok. dit maakt het onmogelijk om nadien een wijzigin aan te brengen. Als je ook maar één bit in één bepaald block wijzigt, wijzigt de hele ketting mee. Hierop berust de hele veiligheid van het systeem.

Mining

Bitcoin word vaak becritiseerd door het hoge energie verbruik. Dit komt ruwweg overeen met het totale verbruik van een klein land als Azerbeidzjan. Hiermee is Bitcoin reeds IJsland gepasseerd en bedraagt het energieverbruik van Bitcoin circa 0,1% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik.

Maar de energie die hiervoor gebruikt wordt, heeft wel een belangrijk doel, namelijk de Bitcoin beschermen tegen aanvallen van cybercriminelen en andere mensen die kwaad in de zin hebben. De computers die de ruggengraat vormen voor bitcoin-transacties zorgen voor de beveiliging van de cryptovaluta en lossen continu cryptografische puzzels (de zogenaamde cryptohashing van hierboven) op om het netwerk zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dit proces wordt "mining" genoemd. De mensen die zorgen voor het delven van deze Bitcoins worden ook in Bitcoins beloond.