Blockchain en Bitcoin, een korte intro.

Dit artikel is een paar jaar oud… (2018)

Bitcoin

De Bitcoin (afkorting BTC) is de eerste en in vele opzichten grootste cryptovaluta. Het betreft de eerste gedecentraliseerd, digitale, munteenheid. Het werkt dus zonder centrale bank of beheerder en maakt gebruik van een peer-to-peer netwerk, maw transacties gebeuren tussen gebruikers onderling, zonder tussenpersoon.

Het hele idee van de bitcoin is het buiten spel zetten van de centrale banken en overheden, die de markt kunnen beinvloeden door naar believen geld in een economie te pompen.

De koers van de bitcoin is zeer gevoelig voor schommelingen en dus zeer interessant voor speculatie.

Blockchain

De onderliggende technologie is Blockchain. De blockchain is een openbaar logboek van alle Bitcoin transacties (een paar duizend per blok). De blockchain wordt verspreid (gedecentraliceerd) over knooppunten van een peer-to-peer-netwerk (consensusnetwerk) waar in principe iedereen aan deel kan nemen (open), om hem bij te houden, en maakt gebruik van cryptohashing voor de beveiliging, opdat bitcoins alleen kunnen worden uitgegeven door de eigenaar, en nooit meer dan één keer kunnen worden uitgegeven.

Als aan de keten van blokken een nieuw blok wordt toegevoegd, dan is dit nieuwe blok gebaseerd op het vorige blok. dit maakt het onmogelijk om nadien een wijzigin aan te brengen. Als je ook maar één bit in één bepaald block wijzigt, wijzigt de hele ketting mee. Hierop berust de hele veiligheid van het systeem.

Mining

Bitcoin word vaak becritiseerd door het hoge energie verbruik. Dit komt ruwweg overeen met het totale verbruik van een klein land als Azerbeidzjan. Hiermee is Bitcoin reeds IJsland gepasseerd en bedraagt het energieverbruik van Bitcoin circa 0,1% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik.

Maar de energie die hiervoor gebruikt wordt, heeft wel een belangrijk doel, namelijk de Bitcoin beschermen tegen aanvallen van cybercriminelen en andere mensen die kwaad in de zin hebben. De computers die de ruggengraat vormen voor bitcoin-transacties zorgen voor de beveiliging van de cryptovaluta en lossen continu cryptografische puzzels (de zogenaamde cryptohashing van hierboven) op om het netwerk zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dit proces wordt “mining” genoemd. De mensen die zorgen voor het delven van deze Bitcoins worden ook in Bitcoins beloond.

Ere wie ere toekomt! Hoewel…

Blockchain werd uitgevonden door Satochi Nakamoto. Wie dit is weet eingelijk niemand…
In augustus 2008 verscheen er een paper op de cryprographysche mailing list van Metzdowd.com met de title : “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Daarom doet Nakamoto zijn idee uit de doeken. In januari 2009 werd versie 0.1 van de Bitcoin software beschikbaar gezet op Sourceforge en werd het startschot gegeven. Wie het eerste block kon minen, the genesis block of bitcoin, kreeg een beloning van 50 bitcoins.

Tot in 2010 werden alle aanpassingen aan de broncode door hemzelf verricht. Nadien droeg hij dit over aan een zeker Gavin Andersen. Aangezien de blockchain een publieke legder is, kan iedereen alle gegevens vrij raadplegen. Alsook de ‘rekening’ van Satochi Nakamoto.
Tijdens de piek van de bitcoin in December 2017 bedroeg de waarde van zijn account ongeveer 18 Miljard Euro, waarmee hij op de moment de 44ste rijkste man van de wereld was…

Lees meer hier : http://watisblockchain.nl/index.php en https://en.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Nakamoto

Scroll naar boven